Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία

Οι επιχειρηματίες – ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία μέχρι τις 31/01. Θεωρώ πως το μεγαλύτερο ποσοστό, από του 1,2 εκ ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών, θα επιλέξει πάλι την 1η ασφαλιστική κατηγορία. Αυτό όμως μεταφράζεται σε χαμηλότερες συντάξεις στο μέλλον που η αγοραστική τους δύναμη όταν θα δοθούν θα είναι ακόμη χαμηλότερη λόγω του υψηλού πληθωρισμού, που όπως φαίνεται θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. 

 Με δεδομένη την αύξηση για το 2024 κατά 3,46% και την αύξηση το 2023 να ήταν στο 9,6%, αφού για τα έτη 2020, 2021 και 2022 ήταν παγωμένες οι εισφορές, θα είναι ακόμη πιο δύσκολη η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίες για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων. 

 Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι από την εισφορά που πληρώνει ο κάθε ασφαλισμένος, μόνο το 70% περίπου αντιστοιχεί σε συντάξιμες αποδοχές, το υπόλοιπο ποσό αφορά ασθένεια και ανεργία. Άρα οι συντάξιμες αποδοχές θα υπολογιστούν πάνω στο 70% των εισφορών. 

 Με δεδομένα πλέον, για την μεγαλύτερη πλειοψηφία των ασφαλισμένων, τα 40 έτη ασφάλισης θα δώσουμε ενδεικτικές συντάξεις για κάθε ασφαλιστική κατηγορία, ώστε να γνωρίζει κάθε ασφαλισμένος την σύνταξη που θα λάβει κατά προσέγγιση. 

Παραδείγματα : 

Η σύνταξη που θα λάβει ένας ασφαλισμένος σήμερα με την εισφορά της 1ης κατηγορίας με 30 έτη ασφάλισης είναι κοντά 660 ευρώ. Στα 35 έτη η σύνταξη θα είναι κοντά στα 760 ευρώ και στα 40 έτη ασφάλισης θα φτάνει στα 875 ευρώ.  

Η σύνταξη που θα λάβει σήμερα ένας ασφαλισμένος με την εισφορά της 2ης κατηγορίας με 30 έτη ασφάλισης είναι κοντά 705 ευρώ. Στα 35 έτη η σύνταξη θα είναι 820 ευρώ και στα 40 έτη ασφάλισης θα φτάνει στα 965 ευρώ.  

Καλύτερες συντάξεις θα λάβουν όσοι βρίσκονται στην 3η και επόμενες κατηγορίες.  

 

Παραδείγματα : 

Η σύνταξη που θα λάβει ένας ασφαλισμένος σήμερα με την εισφορά της 3ης κατηγορίας με 30 έτη ασφάλισης είναι κοντά 780 ευρώ. Στα 35 έτη η σύνταξη θα είναι κοντά στα 925 ευρώ και στα 40 έτη ασφάλισης θα φτάνει στα 1.110 ευρώ.  

Η σύνταξη που θα λάβει ένας ασφαλισμένος σήμερα με την εισφορά της 4ης κατηγορίας με 30 έτη ασφάλισης είναι κοντά 970 ευρώ. Στα 39 έτη η σύνταξη θα είναι 1.230 ευρώ και στα 42 έτη ασφάλισης θα φτάνει στα 1.285 ευρώ.  

Η σύνταξη που θα λάβει ένας ασφαλισμένος σήμερα με την εισφορά της 5ης κατηγορίας με 33έτη ασφάλισης είναι κοντά 1.100 ευρώ και στα 40 έτη ασφάλισης φτάνει στα 1.475 ευρώ.  

Η σύνταξη που θα λάβει ένας ασφαλισμένος σήμερα με την εισφορά της 6ης κατηγορίας με 35 έτη ασφάλισης είναι κοντά 1.485 ευρώ και στα 40 έτη ασφάλισης θα φτάνει στα 1.870 ευρώ.  

Τα τελευταία 5 χρόνια που έχουν εφαρμοστεί οι νέες ασφαλιστικές κατηγορίες των επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, πάνω από το 90% επιλέγει την 1η ασφαλιστική κατηγορία, κάτι που σημαίνει ότι σε 15 – 25 χρόνια θα έχουμε μια μεγάλη κατηγορία χαμηλοσυνταξιούχων.  

 

 

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους