Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, υπό προϋποθέσεις

Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω πλατφόρμας (Airbnb – Booking κλπ), που παρέχονται από ιδιώτες

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών (όπως Airbnb-Booking κλπ) συνιστούν μια δραστηριότητα σχετικά παθητική και επομένως απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Η απαλλαγή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται από τον εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές (εκτός από την απλή παροχή κλινοσκεπασμάτων), όπως υπηρεσίες καθαριότητας, περισυλλογής απορριμμάτων, αντικατάστασης κλινοσκεπασμάτων, υπηρεσίες περιποίησης πελατών, ανάλογες με τα ξενοδοχεία. Τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στο πλαίσιο αυτό απαλλάσσονται από την υποχρέωση έναρξης εργασιών ενώ το εισόδημα που προκύπτει αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία (15-45%). Με βάση τα παραπάνω, η ΔΕΔ ακύρωσε τον καταλογισμό φόρων και προστίμων σε βάρος εκμισθωτή – φυσικού προσώπου, καθώς έκρινε ότι για να προκύπτει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποχρέωση επιβολής ΦΠΑ, ο έλεγχος όφειλε να αποδείξει ότι παρέχονταν υπηρεσίες που είχαν τα χαρακτηριστικά της ξενοδοχειακής επιχείρησης (ΠΟΛ 1059/2018, ΔΕΔ 567/2019).

Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως αν έλεγχος είχε αποδείξει ότι παρέχονταν υπηρεσίες, με αυτή της καθαριότητας να είναι η πιο συχνή, πιθανόν θα είχε οδηγήσει την διεύθυνση επίλυσης διαφορών σε διαφορετική απόφαση. Επίσης να τονίσουμε ότι η υπόθεση αφορούσε φυσικό πρόσωπο. Στις περιπτώσεις εταιρειών είναι θεωρώ ξεκάθαρο ότι οι υπηρεσίες υπόκεινται σε ΦΠΑ, φόρο διαμονής, δημοτικό φόρο κλπ.

Σε αντίθεση με τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακινήτων, κατά τη διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, επιβάλλεται ΦΠΑ με συντελεστή 13%. Επίσης κατά τη διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια επιβάλλεται φόρος διαμονής ανά ημέρα και ανά δωμάτιο, ο οποίος βαρύνει τους πελάτες. Ο φόρος κυμαίνεται από €0,50 έως €4,00 για τη διαμονή σε ξενοδοχεία, ανάλογα με το είδος καταλύματος (αριθμός αστέρων) ενώ ανέρχεται στο ποσό του €0,50 για τη διαμονή σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια.

 

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους