Αντισυνταγματική η αναδρομική φορολόγηση των αποθεματικών των τραπεζών

Ως εκ τούτου, οι προιστάμενοι των Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στα Τραπεζικά Ιδρύματα τους φόρους που πληρώθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντες πριν το διάστημα αυτό(1.1.2015).

Αντισυνταγματική είναι σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας η αναδρομική, πριν την 1η Ιανουαρίου 2005, φορολόγηση των αποθεματικών των Τραπεζών που προβλέπει ο νόμος 3513/2006. Ως εκ τούτου, οι προιστάμενοι των Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στα Τραπεζικά Ιδρύματα τους φόρους που πληρώθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντες πριν το διάστημα αυτό(1.1.2015).

Με το Ν. 3513/2006 για την αυτοτελή φορολογία των αποθεματικών, επιβλήθηκε ειδικώς στις ημεδαπές Τραπεζικές Ανώνυμες Εταιρίες και στα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών, φόρος εισοδήματος (με συντελεστές 10% ή 15%) επί των αποθεματικών τους, τα οποία εμφανίζονταν στον τελευταίο πριν από την 1.1.2006 ισολογισμό.

Το ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 112/2016 απόφαση του Β΄ Τμήματος, έκρινε ότι η νομοθετική πρόβλεψη «συνιστά αναδρομική επαχθή μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος των εταιρειών». Οπως αναφέτεται, «η διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 3513/2006, καθ’ όσον η θεσπιζομένη με αυτήν φορολογική υποχρέωση εκτείνεται πέραν του προηγουμένου της επιβολής της έτους, καταλαμβάνοντας αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί πριν από την 1.1.2006, αντίκειται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος, και είναι, ως εκ τούτου, μη εφαρμοστέα». Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο υποχρέωσε τη Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών να επιστρέψει σε Τράπεζα το ποσό των 54.514.819 ευρώ, απορρίπτοντας την αναίρεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Πηγη: naftemporiki.gr

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους