Αλλαγές στον Φ.Π.Α με τον νόμο 5024/2023

Φ.Π.Α σε μισθώσεις ακινήτων – Δικαίωμα επιλογής φορολόγησης και ανάκληση της επιλογής αυτής για εκμισθωτές ακινήτων
Η παρούσα ανάλυση αφορά τις νέες διατάξεις που έχουν εισαχθεί με το νόμο 5024/2023 σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στις μισθώσεις ακινήτων. Οι κύριες αλλαγές που προκύπτουν από τις νέες διατάξεις είναι οι εξής:

### Δικαίωμα Επιλογής Φορολόγησης – Υπαγωγή στον ΦΠΑ
1. **Ευελιξία στην Υποβολή Αίτησης**: Ο εκμισθωτής μπορεί να υποβάλει αίτηση επιλογής φορολόγησης – υπαγωγή στον ΦΠΑ – είτε πριν την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου είτε οποτεδήποτε μετά την έναρξη. Αυτό αποτελεί μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες διατάξεις, όπου η αίτηση έπρεπε να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου.

2. **Εφαρμογή σε Μέρος ή Σύνολο Ακινήτου**: Η επιλογή φορολόγησης – υπαγωγή στον ΦΠΑ – μπορεί να αφορά είτε το σύνολο του οικοδομικού συγκροτήματος είτε μόνο ορισμένους χώρους. Αυτό παρέχει ευελιξία στους εκμισθωτές ανάλογα με τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

### Δικαίωμα Ανάκλησης Επιλογής – Υπαγωγή στον ΦΠΑ
1. **Διαδικασία Ανάκλησης**: Η επιλογή φορολόγησης – υπαγωγή στον ΦΠΑ – μπορεί να ανακληθεί με την υποβολή σχετικής αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση. Η ανάκληση θα ισχύει από την επόμενη φορολογική περίοδο.

Οι νέες διατάξεις φαίνεται να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και διαφάνεια στους εκμισθωτές ακινήτων, επιτρέποντάς τους να προσαρμόζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ανάλογα με τις επιχειρηματικές τους ανάγκες. Είναι σημαντικό για τους εκμισθωτές να συμβουλευτούν με ειδικούς στον τομέα της φορολογίας ΦΠΑ για να κατανοήσουν πλήρως τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Η αναθεώρηση του Κώδικα Φ.Π.Α. με το νόμο 5024/2023 φέρνει σημαντικές αλλαγές και καταργεί την παράγραφο 5 του άρθρου 19 που προέβλεπε την υποχρέωση γνωστοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των εκπτώσεων που χορηγούνται λόγω κύκλου εργασιών.

### Κύριες Αλλαγές
1. **Κατάργηση Υποχρέωσης Γνωστοποίησης**: Πλέον, οι επιχειρήσεις δεν έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την Δ.Ο.Υ. για τις εκπτώσεις που προσφέρουν λόγω κύκλου εργασιών.

2. **Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία**: Η αλλαγή αυτή εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 79 της Οδηγίας ΦΠΑ της ΕΕ, το οποίο δεν περιλαμβάνει ανάλογη υποχρέωση.

3. **Απλοποίηση Διαδικασιών**: Η κατάργηση της υποχρέωσης απλοποιεί τις διαδικασίες και μειώνει τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 5024/2023, φέρνει μια σημαντική αλλαγή στην κατηγοριοποίηση των ακινήτων ως αγαθά επένδυσης.

### Κύριες Αλλαγές
1. **Κατάργηση Χρονικού Περιορισμού**: Η νέα διάταξη καταργεί τον προηγούμενο χρονικό περιορισμό των εννέα (9) ετών για τη χρήση του ακινήτου, προκειμένου να θεωρηθεί ως αγαθό επένδυσης.

2. **Ευελιξία στην Επένδυση**: Η αλλαγή αυτή παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις, καθώς δεν υπάρχει πλέον ελάχιστο χρονικό διάστημα για το οποίο η επιχείρηση οφείλει να έχει τη χρήση του ακινήτου.

### Επιπτώσεις
1. **Επιχειρηματική Στρατηγική**: Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναθεωρήσουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές σε σχέση με τα ακίνητα, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα ευελιξία που παρέχεται.

2. **Φορολογικός Σχεδιασμός**: Η αλλαγή αυτή μπορεί να έχει επίπτωση στον φορολογικό σχεδιασμό και την αξιοποίηση των ακινήτων ως αγαθά επένδυσης.

Η κατάργηση του χρονικού περιορισμού είναι μια καλοδεχούμενη αλλαγή που προσφέρει ευελιξία και διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τις επενδυτικές και φορολογικές τους στρατηγικές σε συνεργασία με ειδικούς στον τομέα του ΦΠΑ.

 

                                       Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ