Αλλαγές στις σχέσεις φορολογικώς παραδείσων όπως Κύπρος και Σιγκαπούρη

Η Κύπρος σκοπεύει να θεσπίσει παρακρατούμενο φόρο μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων για τις εταιρείες που βρίσκονται σε κράτη μη συνεργάσιμα για τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Από 31-12-2022 θα γίνεται παρακράτηση φόρου 17% στα μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου σε εταιρείες που εδρεύουν σε μη συνεργάσιμα κράτη βάσει της λίστας μη συνεργάσιμων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρακράτηση φόρου θα γίνεται σε συνάρτηση με το ποσοστό συμμετοχής στην Κυπριακή εταιρεία. Επίσης το ποσοστό παρακράτησης για τόκους θα φτάνει υπό προϋποθέσεις στο 30% και στα δικαιώματα 10%. Η παρακράτηση φόρου θα έρθει σε μια περίοδο όπου η Κύπρος σκοπεύει να αναθεωρήσει το φορολογικό της καθεστώς συνολικά. Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι η Κύπρος θα αυξήσει τον φορολογικό συντελεστή των νομικών προσώπων σε 15% (από 12,5%) που είναι σήμερα.

Η γενικότερη αναμόρφωση της κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας έρχεται να δείξει πως οι πρακτικές που ακολούθησε η Κύπρος στο παρελθόν έχουν τελειώσει προ πολλού. Η Σύμβαση μεταξύ Ελλάδος και Σιγκαπούρης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της φοροδιαφυγής αποτελεί πλέον γεγονός.

Η σύμβαση αυτή έρχεται να προστεθεί στις 57 συμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή με την Ελλάδα. Η Σιγκαπούρη διαχρονικά αποτελούσε έναν προορισμό που δεν συνεργαζόταν φορολογικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η εξέλιξη έρχεται για να αποδείξει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως η προσπάθεια για πάταξη της φοροδιαφυγής προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Η σύμβαση προβλέπει ότι δύναται να παρακρατηθεί φόρος από το Συμβαλλόμενο Κράτος κατά την καταβολή μερίσματος σε φορολογούμενο στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος έως 10% (υπό προϋποθέσεις μειώνεται σε 5%) ενώ κατά την καταβολή τόκων και δικαιωμάτων η παρακράτηση δύναται να ανέρχεται σε 7,5%. Σημειώνεται ότι η Σιγκαπούρη έχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό φορολογικό περιβάλλον καθώς ο συντελεστής φορολογίας για τα νομικά πρόσωπα ανέρχεται σε 17% ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να μειωθεί περισσότερο.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023