Ακινητοποίηση οχημάτων στα ΙΚΤΕΟ λόγω επικίνδυνων ελλείψεων

ΦΕΚ Β’ 221/1.2.2019

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση σχετικά με την διαδικασία ακινητοποίησης των οχημάτων που κατά τον τεχνικό τους έλεγχο σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) σημειώνεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) Επικίνδυνη Έλλειψη.

Τι σημαίνει ακινητοποίηση του οχήματος και ποιος την διενεργεί;

Η ακινητοποίηση του οχήματος συνίσταται στην επί τόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων που κατά τον τεχνικό τους έλεγχο σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σημειώνεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) Επικίνδυνη Έλλειψη και συνεπώς στο εξής απαγορεύεται η κυκλοφορία του οχήματος. Η αφαίρεση των προαναφερόμενων στοιχείων κυκλοφορίας γίνεται από αστυνομικό όργανο το οποίο ειδοποιείται από το ΙΚΤΕΟ για τον σκοπό αυτό και τα στοιχεία κυκλοφορίας αποστέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο δε ενδιαφερόμενος μπορεί να το μετακινήσει μόνο μέχρι το συνεργείο επισκευής με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία και μετά την επισκευή του, σε ΚΤΕΟ προκειμένου να γίνει ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων.

Ποια στοιχεία αναφέρονται στο έγγραφο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο του οποίου το όχημα ακινητοποιείται;

Το ΙΚΤΕΟ χορηγεί στον ενδιαφερόμενο έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία: η ημερομηνία ελέγχου, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, η υπουργική απόφαση δυνάμει της οποίας αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος και η περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκει η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία θα αποσταλούν τα στοιχεία κυκλοφορίας.

Πώς επιστρέφονται τα στοιχεία κυκλοφορίας στον ενδιαφερόμενο;

Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στον ενδιαφερόμενο γίνεται κατόπιν ελέγχου κατά αρμοδιότητα από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με την προσκόμιση ΔΤΕ χωρίς επικίνδυνες ελλείψεις από ΚΤΕΟ στο οποίο διενεργήθηκε ο επανέλεγχος. Στην περίπτωση που στο εκδιδόμενο ΔΤΕ δεν σημειώνονται σοβαρές ελλείψεις, το ΚΤΕΟ χορηγεί και το κατάλληλο Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) το οποίο επικολλάται στην πινακίδα κυκλοφορίας από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023