ΑΚΙΝΗΤΑ

Δημιουργούμε για τους πελάτες μας κατάλληλα εταιρικά σχήματα για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των ακινήτων τους. Φροντίζουμε για την μέγιστη εξοικονόμηση φόρων και επιβαρύνσεων εκμεταλλευόμενοι όλες τις δυνατότητες που παρέχουν οι νόμοι Φορολογίας – Κληρονομιών – Δωρεών – Γονικών παροχών – Συνταξιοδοτήσεων. Εκμεταλλευόμαστε πλήρως όλους τους νόμους Φορολογικών Κινήτρων Ανάπτυξης καθώς επίσης και Μετατροπών Επιχειρήσεων ώστε να αποφύγουν οι πελάτες μας φόρους μεταβίβασης ακινήτων.

Συντάσσουμε για τους πελάτες μας όλες τις Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας διασφαλίζοντας την ορθή απεικόνιση της περιουσίας των πελατών και την ορθή φορολογία χωρίς επιβαρύνσεις από υπέρογκους φόρους ακινήτων λόγω λαθών.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

website (1)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ POS-ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
site (10)
Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
site (9)
Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»