Αγοραπωλησία Ακινήτου – Σύνοψη διαδικασίας

Την τελευταία περίοδο ακόμα και ο ανυποψίαστος παρατηρητής θα μπορούσε να διακρίνει τη σημαντική άνοδο που συντελείται στην εν ευρεία εννοία αγορά του ακινήτου στη χώρα μας. Μια αγορά που επηρεάζει πολλούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς κλάδους.
Παρακάτω παρατίθεται μια χρηστική σύνοψη της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που συνήθως απαιτούνται προς αρχική πληροφόρηση του άπειρου πωλητή ή αγοραστή ακινήτου.

Ι. Σημαντικά έγγραφα που αφορούν το ακίνητο
• Τίτλος κτήσης (ενδεικτικά συμβόλαιο αγοραπωλησίας, γονικής παροχής, δωρεάς, αποδοχή κληρονομιάς κλπ)
• Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή καθέτου ιδιοκτησίας
• Οικοδομική άδεια
• Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
• Βεβαίωση περαίωσης Ν. 4178/13 ή 4495/17
• Σχέδια κατόψεων με τακτοποιημένους χώρους
• Βεβαίωση ΤΑΠ
• Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου
• Πιστοποιητικό μεταγραφής
• Πιστοποιητικό βαρών
• Εξοφλήσεις λογαριασμών [κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ]

ΙΙ. Σημαντικά έγγραφα που αφορούν στον πωλητή ή τον αγοραστή (φυσικά πρόσωπα)
• ταυτότητα
▪ διαβατήριο
▪ πιστοποιητικό (γένος) – αφορά αλλοδαπούς.
▪ visa / είσοδος στη χώρα / ημερομηνία εισόδου, όπως προκύπτει από τη σφραγίδα
▪ άδεια διαμονής
▪ email
▪ ΑΦΜ
▪ Δ.Ο.Υ.
▪ Επάγγελμα
▪ Κατοικία
▪ Τυχόν πληρεξούσιο

ΙΙΙ. Σημαντικά έγγραφα που αφορούν στον πωλητή ή τον αγοραστή (νομικά πρόσωπα)
• καταστατικό
• ανακοίνωση ΓΕΜΗ
• πιστοποιητικό μεταβολών
• πιστοποιητικό εκπροσώπησης
• πράξη οργάνου όπου απαιτείται
• Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
• Πληρεξούσια

IV. Επίσης
• Φορολογική / Ασφαλιστική ενημερότητα πωλητών
• Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου
• Υπεύθυνη δήλωση για κτήση ακινήτου μετά 1/1/2017
• Ε9 πωλητών
• Τραπεζικές επιταγές [ διαταγή εκδότη ή υπέρ δημοσίου ή υποθηκοφυλακείου]

V. Βασικές ενέργειες
1. Μετάβαση Δ.Ο.Υ. για φορολογική ενημερότητα και για κατάθεση δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου
2. Μετάβαση σε ΕΦΚΑ για ασφαλιστική ενημερότητα
3. Μετάβαση σε Δήμο για ΤΑΠ και για προσκόμιση νέου συμβολαίου
4. Μετάβαση σε κτηματολογικό γραφείο για έκδοση πιστοποιητικών.
5. Μεταγραφή συμβολαίου στο υποθηκοφυλακείο και δήλωση στο κτηματολογικό γραφείο
6. Δήλωση ακινήτου από αγοραστή στο Ε9 εντός 30 ημερών

Δεδομένου ότι η εν λόγω διαδικασία είναι πλέον αρκετά σύνθετη και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, επάρκεια και επιμέλεια, συμβουλή μας είναι ο επίδοξος πωλητής ή και αγοραστής να απευθύνεται σε ειδικούς.

Η Aegean Consulting διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση για να συμβουλεύσει τον ενδιαφερόμενο και να υλοποιήσει ό,τι της ανατεθεί. Οι δικηγόροι μας και οι λογιστές μας μετά των συνεργαζομένων συμβολαιογράφων και μηχανικών θα διασφαλίσουν τα συμφέροντά σας.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους