Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτική συνεδρία: Το εν λόγω προϊόν δίδει στον πελάτη τη δυνατότητα να ζητήσει την παροχή νομικών, λογιστικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών από επιστήμονες της απαιτούμενης ειδικότητας. Η συνεδρία διαρκεί 30′ και μπορεί να γίνει στην έδρα μας ή μέσω τηλεδιάσκεψης.