Συμβάσεις

Στην κατηγορία αυτή παρατίθενται σχέδια συμβάσεων που άπτονται της καθημερινότητάς μας. Οι συμβάσεις αυτές είναι ευπροσάρμοστες και ενταγμένες στην κείμενη νομοθεσία και τις σύγχρονες ανάγκες.