Πιστοποιητικά

Στην κατηγορία αυτή δίδεται η δυνατότητα στον πελάτη ή και το δικηγόρο να παραγγείλει την υποβολή αίτησης και λήψης των αναφερομένων πιστοποιητικών.