Λογιστικά

101 χώρες έχουν δεσμευτεί για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών των χρηματοοικονομικών λογαριασμών του ΟΟΣΑ....

Η φορολογία στην Ελλάδα για τα νομικά & φυσικά πρόσωπα αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές που θα ισχύουν από 1.1.2017 υπερβαίνουν κατά πολύ τα ισχύοντα στα γειτονικά κράτη....

Υπεγράφει η απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου της άμεσης αναστολής λειτουργίας επιχειρή σεων, καταστημάτων και επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες....