Λογιστικά

Του Απόστολου Αλωνιάτη* Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στις αλλαγές που έχουν επέλθει με τον νόμο 4110/2013, στην φορολογία μας. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στις αλλαγές στην φορολογία των φυσικών προσώπων. Φορολογία ανάλογα με την πηγή εισοδήματος Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται για όλα τα...